Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br><br>

Hatályos: 2021. 04. 02 - 2021. 04. 03

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 62.§ (2) bekezdése, valamint a 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 59.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § (1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

6. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [9]

2. melléklet [10]

3. melléklet [11]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.