Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 02

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1)[2]

(2)[3]

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

lép.

3. § [8]

4. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [9]

2. melléklet [10]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 3. napjával.
[2] Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 2. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 2. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 2. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.