Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 27 - 2021. 04. 29

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a  A helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2021. április 27-én lép hatályba.