Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2016. (VIII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18 - 2017. 03. 18

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezheti.”

2. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

  • „a) hivatali munkaidő: munkanapokon 7:00 óra és 15:00 óra közötti időtartam”

3. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. §-ban meghatározott díjat kell megfizetni. A díj megfizetése a házasulókat egyetemlegesen terheli.”

4. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 4–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 13.386,- Ft + ÁFA.

(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 11.811,- Ft + ÁFA.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 11.024,- Ft + ÁFA.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő része, vagy egésze helyett

  • a) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 10.000,- Ft díjazás;
  • b) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 10.000,- Ft díjazás;
  • c) a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén 8.000,- Ft díjazás illeti meg.

6. § (1) A díj megfizetését a házasulók legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 8 nappal fizetik meg Kondó Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára és azt az anyakönyvező részére igazolják.

(2) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a házasulók a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a befizető részére vissza kell fizetni.”

5. § Ez a rendelet 2017. március 18-án lép hatályba.