Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2016. (VIII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 19 - 2017. 05. 20

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezheti.

2. § [1]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.