Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07 - 2021. 05. 08

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [4]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 8. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.