Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 08

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2019. (VIII.30.) módosításáról

2021.05.08.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva, Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Gyöngyöshalász Község Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, az Étv. 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi és vízügyi hatóság/, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatal, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Közlekedésért felelős miniszter /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság/, Légiközlekedési hatóság, /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály/, Katonai légügyi hatóság /Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály/, Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, /Miniszterelnökség, Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár, Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság/, Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, Honvédelemért felelős miniszter /Honvédelmi Minisztérium/, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, valamint Heves Megye Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár Község Önkormányzata, Gyöngyös Város Önkormányzata, Karácsond Község Önkormányzata, Nagyréde Nagyközség Önkormányzata, Vámosgyörk Község Önkormányzata, Visonta Község Önkormányzata, továbbá Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletében nevesített partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2)2

2. § Ez a rendelet 2021. május 8-án lép hatályba, és 2021. május 9-én hatályát veszti.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.