Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 7/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 04 - 2021. 05. 05

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 7/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kötegyán Község Önkormányzatának polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2013. (XI. 27.) szóló önkormányzati rendelete.

2. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete.

3. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.

4. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete.

5. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013 (III.27.) önkormányzati rendelete.

6. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

7. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.

8. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kötegyán Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 6/2012. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

9. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete.

10. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2008. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2012. (I.18.) önkormányzati rendelete.

11. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvízdíjról szóló 20/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

12. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, valamint ezzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 23/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete.

13. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelete.

14. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.

15. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, valamint az ezzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 23/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete. .

16. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete.

17. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 14/2008. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelete.

18. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.

19. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete.

20. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete.

21. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődés helyi feladatának végrehajtásáról szóló 19/2001. (IX. 25.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete.

22. § 25 . §Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvízdíjról szóló 20/2008. (XII. 16.) önkormányzati r endelet módosításáról szóló 10/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

23. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének . a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. végrehajtásának helyi feladatairól rendelkező 9/2006. (VII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete.

24. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2008. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

25. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötegyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított a 2009. évi gazdálkodásáról szóló 5/2010. (IV. 21.). önkormányzati rendelete.

26. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény helyi feladatainak végrehajtásáról szóló 14/2008. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete.

27. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, valamint ezzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 23/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2010. (III. 22.) önkormányzati rendelete.

28. § Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete.

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.