Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 11

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tarcal Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020 (XII.18.) Kormányrendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti – 2021. március 23. történő visszamenőleges hatállyal – az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.