Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

Hatályos: 2020. 03. 15

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet rendel el.

(2) 2020. március 16-tól március 20-ig a bölcsődei és az óvodai ellátás ügyeleti rendszer szerint működik.

(3) A szülők igényei alapján, indokolt esetben 2020. március 23. napjától a bölcsőde és óvoda esetében az intézmény megszervezi a gyermekek kiscsoportos felügyeletét.

2. § Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba.