Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14 - 2021. 05. 14

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.