Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 12. 31

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2021.05.08.

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Izsáki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, 2021. július 1-je munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nap elrendelésével keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.