Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 12. 31

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

2021.05.08.

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Izsáki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó valamennyi munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § A Hivatal 2021. évi munkarendjében az igazgatási szünet a következőképpen alakul:

a) nyári igazgatási szünet 2021. július 26. napjától 2021. augusztus 6. napjáig,

b) téli igazgatási szünet – a 2021. december 24-e helyett munkanappá nyilvánított – 2021. december 11. napján és 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig tart.

3. § A nyári és a téli igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg.

4. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(2) A jegyző az igazgatási szünet idejére, Izsák Város Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.