Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18 - 2021. 05. 18

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) rendelet módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogosulti kör részére biztosítja az önkormányzat helyben fogyasztással, elvitelre, lakott külterület esetén házhoz szállítással. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetőjénél és a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lehet benyújtani.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.