Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 20

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról[1]

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.176. 156. 398 Ft bevétellel, 777.485.982 Ft kiadással,398. 670.416 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2. melléklet, 3. és 4. melléklet, a költségvetési kiadásokat 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

(7) A vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

(8) A részesedések állományát és változásait, gazdasági társaság szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

3. § [2]

4. § [3]

5. § [4]

6. § [5]

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–6. § 2021. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás 1. melléklete

1. melléklet..xlsx

2. melléklet

2020. évi zárszámadás 2. melléklete

2. melléklet..xlsx

8. melléklet

2020. évi zárszámadás 8. melléklete

8. melléklet -beruházási kiadásai 2020 évben.xlsx

9. melléklet

2020. évi zárszámadás 9. melléklete

9. melléklet -felújítási kiadásai 2020 évben.xlsx

10. melléklet

2020. évi zárszámadás 10. melléklete

10. melléklet -Szigliget Község Önkormányzat 2020. évi maradványa..xlsx

12. melléklet

2020. évi zárszámadás 12. melléklete

12. melléklet - Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi maradványa.xlsx

13. melléklet

2020. évi zárszámadás 13. melléklete

13. melléklet -ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg (12).xlsx

15. melléklet

2020. évi zárszámadás 15. melléklete

15. melléklet -Az önkormányzat által adott közvetett támogatások.xlsx

17. melléklet

2020. évi zárszámadás 17. melléklete

17. melléklet -Sziglgeti Közös Hivatal 2020 évi pénkészlet változása.xlsx

18. melléklet

2020. évi zárszámadás 18. melléklete

18. melléklet- Sziglgeti Közös Hivatal 2020 évi pénkészlet változása.xlsx

19. melléklet

2020. évi zárszámadás 19. melléklete

19. melléklet- Vagyonkimutatás - 2020.xlsx

20. melléklet

2020. évi zárszámadás 20. melléklete

20. melléklet-Szigliget Önkormányzat részesedései 2020.évben.xlsx


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 21. napjával.
[2] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.