Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 10

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a verszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.

2. § Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Étkezési térítési díjakról

2021. január 01-től

2020.01.01-től

2021.01.01-től

Iskola
3 x-i étkezés: 500.-Ft ebből
norma:394.-Ft + 106.-Ft 27% áfa

Iskola
3 x-i étkezés: 550.-Ft ebből
norma:433.-Ft + 117.-Ft 27% áfa

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 100.-Ft (79.-Ft + 21.- Ft 27% áfa)

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 110.-Ft (87.-Ft + 23.- Ft 27% áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 325.-Ft (256.-Ft + 69.- Ft 27% áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 358.-Ft (281.-Ft + 76.- Ft 27% áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 75.-Ft (59.-Ft + 16.-Ft 27% áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 82.-Ft (65.-Ft + 18.-Ft 27% áfa)

Iskola
2 x-i étkezés: 425.-Ft ebből
norma: 335.-Ft + 90.-Ft 27% áfa

Iskola
2 x-i étkezés: 470.-Ft ebből
norma: 370.-Ft + 100.-Ft 27% áfa

Óvoda
3 x-i étkezés: 450.-Ft ebből
norma: 354.-Ft + 96.-Ft 27% áfa

Óvoda
3 x-i étkezés: 500.-Ft ebből
norma: 394.-Ft + 106.-Ft 27% áfa

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 90.-Ft (71.-Ft + 19.- Ft 27% áfa)

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 100.-Ft (79.-Ft + 21.- Ft 27% áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 292.-Ft (230.-Ft + 62.- Ft 27% áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 325.-Ft (256.-Ft + 69.- Ft 27% áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 68.-Ft (54.-Ft + 14.-Ft 27% áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 75.-Ft (59.-Ft + 16.-Ft 27% áfa)

Alkalmazottak, vendégétkezők: 720.-Ft

Alkalmazottak, vendégétkezők: 750.-Ft

(Az intézmény dolgozói, vendégétkezők, szoc. étkezők)

(Az intézmény dolgozói, vendégétkezők, szoc. étkezők)

Norma: 369.-Ft

Norma: 374.-Ft

Áfa: 100.-Ft

Áfa: 101.-Ft

Rezsi: 198.-Ft

Rezsi: 217.-Ft

Áfa: 53.-Ft

Áfa: 58.-Ft

Szünidei gyermekétkezés: 570.-Ft

Szünidei gyermekétkezés: 570.-Ft