Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 10

Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Somogysimonyi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.

2. § Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.