Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 25

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ikervár Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetési mérleg főösszeg teljesítésének bevételi oldalát 372 492 556.- Ft-ban állapítja meg, ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek teljesítésének összege: 260 737 419.- Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetési mérleg főösszeg teljesítésének kiadási oldalát 263 818 738.-Ft-ban állapítja meg, ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások teljesítésének összege: 118 618 160 .- Ft

(3) A képviselő testület a tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési hiányt 0.- Ft összegben állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti költségvetési hiány fedezete belső finanszírozásból az előző évek pénzmaradványának terhére történik az alábbiak szerint:

  • a) Működési célú pénzmaradványból 0.-Ft
  • b) Felhalmozási célú pénzmaradványból 0.-Ft

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban , e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban, e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi átadott pénzeszközök és a szociális jellegű kiadások teljesítését e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését e rendelet 4.melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásainak bemutatását e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének bemutatását tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten , együttesen egyensúlyban a 6. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak alakulását célonként, feladatonként e rendelet 7. melléklete rögzíti.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 103 715 066.- Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat mérlegének részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonának összetételét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részesedésekről, értékpapírokról szóló kimutatást a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretének alakulását e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

2. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melleklet.pdf

2. melléklet

2. melleklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melleklet.pdf

5. melléklet

5. melleklet.pdf

6. melléklet

6. melleklet.pdf

7. melléklet

7. melleklet.pdf

8. melléklet

8. melleklet.pdf

9. melléklet

9. nmelleklet.pdf

10. melléklet

10. melleklet.pdf

11. melléklet

11. melleklet.pdf

12. melléklet

12. melleklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf