Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Hegymagas Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21 - 2022. 05. 19

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Hegymagas Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 93.573.574. Ft bevétellel(3) bekezdés, 59.464.859. Ft kiadással, 34.108.715. Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működési bevételeket 2. melléklet, a kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzkészletének változását a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat részesedéseit a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Hatályát veszti a Hegymagas Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló 9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a Hegymagas Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 2. melléklet.xlsx

3. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 3. melléklet.xlsx

4. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 4. melléklet.xlsx

5. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 5. melléklet.xlsx

6. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 6. melléklet.xlsx

7. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 7. melléklet.xlsx

8. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 8. melléklet.xlsx

9. melléklet

2020. zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

3)2021. (V.21.) Zárszámadás 9. melléklet.xlsx