Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.23.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 24

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Egerszalók Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

857 069 614 Ft

költségvetési bevétellel

812 460 212 Ft

költségvetési kiadással

44 609 402 Ft

költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok 1.2., mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  • b) Az Önkormányzat, Közös hivatal,Óvoda és Faluház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.1.1,6.2,6.2.1.,6.2.2,és a 6.2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 24-én lép hatályba.

1 melléklet.xlsx

2 melléklet.xlsx