Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Bogyiszló község belterületén található közterületekre terjed ki.

2. § § E rendelet alkalmazásában

II. FEJEZET Közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma

3. § (1) Közterületen nem megengedett a szeszesital-fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) A szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki:

  • a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak előkertje, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;
  • b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező rendezvény területére, útvonalára, a rendezvény ideje alatt;
  • c) minden év első és utolsó napjára.

4. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.