Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2022. 08. 31

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról1

2021.05.26.

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2

1. § A rendelet hatály kiterjed a Csajági Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájáról étkezést igénybe vevőkre.3

2. §4

3. § Az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakat, az önkormányzati kedvezmény mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § A szociális étkezést igénybe vevők személyi térítési díjait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § 12]

A térítési díjak beszedésének gyakorlata minden ellátásnál egységesen havonta utólagos beszedést alkalmazva kerül meghatározásra. A számla a tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 8. napjáig a tényleges igénybevétel alapján kerül kiállításra.

6. §5 ,13]

(1) A rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba.13

(2) A módosított térítési díjakat 2019 május 01. napjától kell alkalmazni.6,11

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.

1. melléklet

2. melléklet

Étkezési n norma

Rezsiköltség

Nettó térítési díj

Kedvezmény 10%

Kedvezménnyel csökkentett térítési díj

ÁFA (27%)

Bruttó
térítési díj

Kerekítés

Fizetendő bruttó térítési díj

Bölcsődei ellátottak négyszeri étkezés

338

1

339

339

92

431

-1

430

Bölcsődei ellátottak négyszeri étkezés, kedvezményes

338

1

339

34

305

82

388

+2

390

Óvodai ellátottak háromszori étkezés

455

5

460

460

124

584

+1

585

Óvodai ellátottak háromszori étkezés, kedvezményes

455

6

461

46

415

112

526

-1

525

Iskolai alsós menzás étkezők (ebéd)

357

42

399

0

399

108

509

+1

510

Iskolai alsós menzás étkezők (ebéd), kedvezményes

357

52

409

41

368

99

467

-2

465

Iskolai alsós napközis étkezők (háromszori étkezés)

535

32

567

0

567

153

720

0

720

Iskolai alsós napközis étkezők (háromszori étkezés), kedvezményes

535

38

573

57

516

139

655

0

655

Iskolai felsős menzás étkezők (ebéd)

392

61

453

0

453

123

576

-1

575

Iskolai felsős menzás étkezők (ebéd), kedvezményes

392

36

428

43

385

142

527

-2

525

Iskolai felsős napközis étkezők (háromszori étkezés)

588

57

645

0

645

174

819

+1

820

Iskolai felsős napközis étkezők (háromszori étkezés), kedvezményes

588

64

652

65

587

159

746

-1

745

Külső étkezők (ebéd)

430

146

577

0

577

156

732

-2

730

3. melléklet

szociális étkezők által fizetendő térítési díj összege
Ft/nap/fő
amennyiben az egy főre eső jövedelem
1

Az önkormányzati rendeletet a Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.

2

A bevezető a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

módosította: 6/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet

4

hatályon kívül helyezte: 3 /2017.(II.22.) önkormányzati rendelet

5

módosította: 3 /2017.(II.22.) önkormányzati rendelet

6

módosította: 6/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet11módosította: 4/2019(III.29.) önkormányzati rendelet12beiktatta a 12/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet13módosította a 12/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet