Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 10/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26 - 2021. 05. 26

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1.533.731.-eFt költségvetési bevétellel

2.162.907.-eFt Költségvetési kiadással

637.472.-eFt Finanszírozási bevétellel

8.296.-eFt Finanszírozási kiadással

Összesen: 2.171.203.-eFt bevétellel

Összesen: 2.171.203.-eFt kiadással”

2. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete 1-9. melléklete az 1-9. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1-9. sz. melléklet.xlsx