Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 05. 28

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról 1

2021.05.27.

Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 181.689.274,-Ft költségvetési bevétellel és 181.689.274,-Ft költségvetési kiadással állapítom meg.

2. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

(8)9

(9)10

(10)11

3. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. § (10) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.