Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 190.007.012,-Ft költségvetési bevétellel, 167.688.077,-Ft költségvetési kiadással, 22.318.935,-Ft költségvetési maradvánnyal hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadom el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. mellékletek szerint hagyom jóvá.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5–6. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az önkormányzat és intézménye összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–10. mellékletek tartalmazzák.

(2) A költségvetési szervek maradványának alakulását a 11. melléklet tartalmazza, 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 13. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontás szerinti bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet, az adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 19–21. mellékletek tartalmazzák.

(8) Sajóvelezd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 22. melléklet szerint fogadom el.

(9) Az önkormányzat 2020.évi pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint fogadom el.

3. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

A zárszámadás pénzügyi mérlege

1.1. zársz..pdf

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

1.2. zársz..pdf

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. zársz..pdf

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. zársz..pdf

5. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

3. zársz..pdf

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

4. zársz..pdf

7. melléklet

Összes bevétel, összes kiadás

6.1. zársz..pdf

8. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

6.1.1. zársz..pdf

9. melléklet

Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda összes bevétele, kiadása

6.3. zársz..pdf

10. melléklet

Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

6.3.1. zársz..pdf

11. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

7. zársz..pdf

12. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként

8. zársz..pdf

13. melléklet

2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege- bevételek

T.1. zársz..pdf

14. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

T.2. zársz..pdf

15. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

T.3. zársz..pdf

16. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

T.4. zársz..pdf

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

t.5. zársz..pdf

18. melléklet

Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

t.6. zársz..pdf

19. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

t.7.1. zársz..pdf

20. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

t.7.2. zársz..pdf

21. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

t.7.3 zárszám..pdf

22. melléklet

Sajóvelezd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

t.8. zársz..pdf

23. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

t.9. zársz..pdf