Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bükkösd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

  • a) 334.256.991 Ft bevétellel
  • b) 263.861.380 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
  • c) 243.020.240 Ft kiadással
  • d) 355.098.131 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2. Részletes rendelkezések

3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2020. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 355.098.131 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi mérleg adatait 1.447.228.354 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás adatait 189.156.990 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Kiadások

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

%

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

30 155 500

36 400 000

34 146 297

93,81%

4

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

950 000

930 714

97,97%

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

400 000

400 000

347 827

86,96%

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

153 000

213 000

183 775

86,28%

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

450 000

3 780 000

3 472 578

91,87%

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

31 158 500

41 743 000

39 081 191

93,62%

9

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 252 600

4 252 600

3 982 515

93,65%

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6 092 100

7 921 100

6 651 943

83,98%

11

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500 000

174 000

44 539

25,60%

12

Külső személyi juttatások (K12)

10 844 700

12 347 700

10 678 997

86,49%

13

Személyi juttatások (K1)

42 003 200

54 090 700

49 760 188

91,99%

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 689 900

7 900 000

7 003 927

88,66%

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

210 000

210 000

91 685

43,66%

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 350 000

18 570 000

10 001 219

53,86%

17

Készletbeszerzés (K31)

14 560 000

18 780 000

10 092 904

53,74%

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

480 000

480 000

400 000

83,33%

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

980 000

980 000

774 455

79,03%

20

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 460 000

1 460 000

1 174 455

80,44%

21

Közüzemi díjak (K331)

2 800 000

6 800 000

2 823 117

41,52%

22

Vásárolt élelmezés (K332)

3 300 000

11 461 000

9 647 909

84,18%

23

Bérleti és lízing díjak (K333)

2 400 000

2 130 000

0

0,00%

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 710 000

4 630 000

2 258 926

48,79%

25

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 000 000

2 000 000

574 699

28,73%

26

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

200 791

0,00%

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 255 000

40 518 000

18 797 305

46,39%

28

Egyéb szolgáltatások (K337)

49 970 000

72 713 300

33 571 236

46,17%

29

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

762 076

0,00%

30

Szolgáltatási kiadások (K33)

73 435 000

140 252 300

67 673 192

48,25%

31

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

100 000

93 416

93,42%

32

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

7 000

6 975

99,64%

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

107 000

100 391

93,82%

34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

17 047 000

24 907 745

14 905 204

59,84%

35

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 000 000

1 226 000

840 000

68,52%

36

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

170 000

169 291

99,58%

37

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

169 291

0,00%

38

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

100 000

100 000

0

0,00%

39

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

5 720 000

4 078 059

71,29%

40

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

19 247 000

32 123 745

19 992 554

62,24%

41

Dologi kiadások (K3)

108 802 000

192 723 045

99 033 496

51,39%

42

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

5 400 000

9 708 480

4 121 660

42,45%

43

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 121 660

0,00%

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 400 000

9 708 480

4 121 660

42,45%

45

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

5 400 000

5 906 000

5 905 060

99,98%

46

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

5 307 000

5 306 005

99,98%

47

Elvonások és befizetések (K502)

5 400 000

11 213 000

11 211 065

99,98%

48

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

34 265 850

37 265 876

26 910 003

72,21%

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

3 350 000

7 000 000

6 958 981

99,41%

50

Tartalékok (K513)

42 494 546

113 638 763

0

0,00%

51

Egyéb működési célú kiadások (K5)

85 510 396

169 117 639

45 080 049

26,66%

52

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

55 000 000

51 434 000

0

0,00%

53

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 000 000

7 618 000

7 616 299

99,98%

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

300 000

21 247 000

7 800 919

36,72%

55

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

15 201 000

20 852 874

4 068 151

19,51%

56

Beruházások (K6)

71 501 000

101 151 874

19 485 369

19,26%

57

Ingatlanok felújítása (K71)

35 000 000

35 000 000

13 148 427

37,57%

58

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 450 000

9 450 000

3 385 620

35,83%

59

Felújítások (K7)

44 450 000

44 450 000

16 534 047

37,20%

60

Költségvetési kiadások (K1-K8)

364 356 496

579 141 738

241 018 736

41,62%

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 001 504

2 001 504

2 001 504

100,00%

62

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

2 001 504

2 001 504

2 001 504

100,00%

63

Finanszírozási kiadások (K9)

2 001 504

2 001 504

2 001 504

100,00%

64

Összes kiadások (K1-K9)

366 358 000

581 143 242

243 020 240

41,82%

2. melléklet

Költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

%

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 856 052

21 856 052

21 856 052

100,00%

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 791 200

13 784 555

13 784 555

100,00%

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

13 590 343

2 215 495

2 215 495

100,00%

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

26 381 543

16 000 050

16 000 050

100,00%

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 290 630

2 290 630

100,00%

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 695 450

1 695 450

100,00%

9

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

50 037 595

41 842 182

41 842 182

100,00%

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.on belülről (B16)

24 161 820

140 488 062

140 488 062

100,00%

11

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

50 000

0,00%

12

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

80 932 967

0,00%

13

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

30 221 717

0,00%

14

ebből: t.b. pénzügyi alapjai (B16)

0

0

7 972 600

0,00%

15

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

21 310 778

0,00%

16

Működési célú támogatások áh.on belülről (B1)

74 199 415

182 330 244

182 330 244

100,00%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

48 601 469

48 601 469

100,00%

19

Felhalmozási célú támogatások áh.on belülről (B2)

0

48 601 469

48 601 469

100,00%

21

Vagyoni tipusú adók (B34)

2 500 000

2 800 000

2 782 167

99,36%

22

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4 200 000

50 000 000

50 838 562

101,68%

23

Gépjárműadók (B354)

2 900 000

0

0

0,00%

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

60 000

60 000

0

0,00%

25

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

7 160 000

50 060 000

50 838 562

101,56%

26

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

140 000

140 000

107 829

77,02%

27

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

3 317

0,00%

28

Közhatalmi bevételek (B3)

9 800 000

53 000 000

53 728 558

101,37%

29

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

6 000 000

6 000 000

8 996 658

149,94%

30

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

31 861

0,00%

31

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 000 000

1 000 000

457 455

45,75%

32

ebből: áh.on belül (B403)

0

0

187 528

0,00%

33

Tulajdonosi bevételek (B404)

30 000

30 000

82 828

276,09%

34

Ellátási díjak (B405)

2 300 000

4 299 094

5 505 367

128,06%

35

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 540 000

2 540 000

4 013 521

158,01%

36

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

906

906

2 490

274,83%

37

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

906

906

2 490

274,83%

38

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

332 195

0,00%

39

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

1 238 312

0,00%

40

Működési bevételek (B4)

11 870 906

13 870 000

20 628 826

148,73%

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.-on kívülről (B64)

27 000 000

21 000 000

21 000 000

100,00%

42

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

21 000 000

0,00%

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

0

7 967 894

0,00%

44

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

7 967 894

0,00%

45

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

27 000 000

21 000 000

28 967 894

137,94%

46

Költségvetési bevételek (B1-B7)

122 870 321

318 801 713

334 256 991

104,85%

47

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

243 487 679

262 341 529

262 341 529

100,00%

48

Maradvány igénybevétele (B813)

243 487 679

262 341 529

262 341 529

100,00%

49

Áh.-on belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 519 851

0,00%

50

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

243 487 679

262 341 529

263 861 380

100,58%

51

Finanszírozási bevételek (B8)

243 487 679

262 341 529

263 861 380

100,58%

52

Összes bevétel (B1-B8)

366 358 000

581 143 242

598 118 371

102,92%

3. melléklet

Maradványkimutatás

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Ft

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

334 256 991

4

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

241 018 736

5

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

93 238 255

6

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

263 861 380

7

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 001 504

8

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

261 859 876

9

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

355 098 131

10

C) Összes maradvány (=A+B)

355 098 131

11

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

355 098 131

4. melléklet

Mérlegadatok

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

Ft

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

912 392 040

0

924 745 795

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 392 930

0

100 965 249

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

18 561 199

0

21 968 729

6

A/II Tárgyi eszközök

952 346 169

0

1 047 679 773

7

A/III/1 Tartós részesedések

6 503 745

0

6 503 745

8

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

6 473 745

0

6 473 745

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

30 000

0

30 000

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

6 503 745

0

6 503 745

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

958 849 914

0

1 054 183 518

12

C/II/1 Forintpénztár

376 620

0

138 240

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

376 620

0

138 240

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

62 399 523

0

92 835 293

15

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

205 445 333

0

263 279 062

16

C/III Forintszámlák

267 844 856

0

356 114 355

17

C) PÉNZESZKÖZÖK

268 221 476

0

356 252 595

19

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

18 491 802

0

2 272 251

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 214 263

0

453 631

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

16 129 829

0

1 500 414

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

147 710

0

318 206

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

5 753 948

0

8 386 207

25

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 521 087

0

6 603 313

26

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

10 775

0

0

27

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 222 086

0

1 782 894

28

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

21 000 000

0

0

29

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

21 000 000

0

0

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

45 245 750

0

10 658 458

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

23 792 883

32

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

23 792 883

33

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

23 792 883

34

D/III/1 Adott előlegek

0

0

2 250 900

35

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

2 250 900

36

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

37

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

90 000

0

2 340 900

38

D) KÖVETELÉSEK

45 335 750

0

36 792 241

39

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

239 904

0

0

40

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

239 904

0

0

41

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

239 904

0

0

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 272 647 044

0

1 447 228 354

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 089 077 541

0

1 089 077 541

44

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18 389 919

0

18 389 919

45

G/IV Felhalmozott eredmény

118 334 657

0

141 060 096

46

G/VI Mérleg szerinti eredmény

22 725 439

0

189 156 990

47

G/ SAJÁT TŐKE

1 248 527 556

0

1 437 684 546

48

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 608 773

0

8 858

49

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

5 467 457

0

0

50

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 076 230

0

8 858

51

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2 001 504

0

1 519 851

52

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

2 001 504

0

1 519 851

53

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 001 504

0

1 519 851

54

H/III/1 Kapott előlegek

6 209 851

0

3 495 364

55

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6 209 851

0

3 495 364

56

H) KÖTELEZETTSÉGEK

15 287 585

0

5 024 073

57

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 831 903

0

4 519 735

58

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 831 903

0

4 519 735

59

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 272 647 044

0

1 447 228 354

5. melléklet

Eredménykimutatás

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

Ft

3

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

51 887 409

0

61 312 704

4

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

20 359 850

0

14 423 271

5

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

493 544

0

2 690 488

6

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

72 740 803

0

78 426 463

7

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

60 858 514

0

41 842 182

8

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

116 218 770

0

148 455 956

9

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

64 529 025

0

0

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 901 507

0

50 265 182

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

244 507 816

0

240 563 320

12

10 Anyagköltség

13 950 528

0

10 051 652

13

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

99 902 369

0

67 154 816

14

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

512 100

0

574 699

15

IV Anyagjellegű ráfordítások

114 364 997

0

77 781 167

16

14 Bérköltség

44 980 997

0

32 164 952

17

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

21 010 641

0

13 885 471

19

16 Bérjárulékok

10 302 358

0

6 401 524

21

V Személyi jellegű ráfordítások

76 293 996

0

52 451 947

22

VI Értékcsökkenési leírás

30 191 092

0

33 718 583

23

VII Egyéb ráfordítások

73 673 177

0

-34 285 705

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

22 725 357

0

189 323 791

25

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

82

0

2 490

26

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

82

0

2 490

27

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

169 291

28

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

169 291

29

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

82

0

-166 801

30

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

22 725 439

0

189 156 990

6. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok
és kapcsolódó
vagyoni értékű
jogok

Gépek,
berendezések,
felszerelések,
járművek

Tenyészállatok

Beruházások és
felújítások

Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Összesen

2

Ft

3

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró
állomány)

12 383 623

1 174 431 759

109 362 960

0

18 561 199

0

1 314 739 541

4

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

15 417 218

0

15 417 218

5

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

13 148 427

0

13 148 427

6

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

15 299 481

0

0

0

15 299 481

7

Egyéb növekedés

0

72 599 874

47 950 840

0

0

0

120 550 714

8

Összes növekedés

0

72 599 874

63 250 321

0

28 565 645

0

164 415 840

9

Egyéb csökkenés

0

26 567 000

48 585 532

0

25 158 115

0

100 310 647

10

Összes csökkenés

0

26 567 000

48 585 532

0

25 158 115

0

100 310 647

11

Bruttó érték összesen

12 383 623

1 220 464 633

124 027 749

0

21 968 729

0

1 378 844 734

12

Terv szerinti értékcsökk nyitó állománya

12 383 623

262 039 719

87 970 030

0

0

0

362 393 372

13

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

39 725 457

7 130 510

0

0

0

46 855 967

14

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

6 046 338

72 038 040

0

0

0

78 084 378

15

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

12 383 623

295 718 838

23 062 500

0

0

0

331 164 961

16

Értékcsökkenés összesen

12 383 623

295 718 838

23 062 500

0

0

0

331 164 961

17

Eszközök nettó értéke

0

924 745 795

100 965 249

0

21 968 729

0

1 047 679 773

18

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

12 383 623

1 210 000

77 896 993

0

0

0

91 490 616