Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2020. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt 63 071 eFt költségvetési kiadással 64 103 eFt költségvetési bevétellel 1 032 eFt költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A költségvetés 1 032 e Ft költségvetési többlettel rendelkezik. (Finanszírozási bevétel)

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 71 137 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2 375 e Ft működési többlet, és 1 343 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 1 032 e Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.