Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 02 - 2017. 05. 03

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. §.(1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§. (3) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.