Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2020. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét 867 289 993Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 867 289 993Ft összegben állapítja meg.

(1) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 648 738 788 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét 648 738 788 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda és Mini Bölcsőde

ba) kiadási főösszegét 98 604 142 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét 98 604 142 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét 48 539 376 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét 48 539 376 Ft összegben állapítja meg,

d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét 11 050 036 Ft Ft-ban,

db) bevételi főösszegét 11 050 036 Ft összegben állapítja meg,

e) a Hivatal

ea) kiadási főösszegét 72 510 022 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét 72 510 022 Ft összegben állapítja meg.

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 354 901 762 Ft, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül: 258 297 180 Ft,

ab) közhatalmi bevételek: 63 870 637 Ft,

ac) működési bevételek: 32 733 945 Ft.

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 239 918 776 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 239 918 776 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 272 469 455 Ft, melyből:

ca) a maradvány igénybevétele: 85 240 069 Ft,

cb) központi, irányítószervi támogatás: 187 229 386 Ft.

(1) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 336 372 502 Ft, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül: 257 519 343 Ft,

ab) közhatalmi bevételek: 63 870 637 Ft,

ac) működési bevételek: 14 982 522 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 239 918 776 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről 239 918 776 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 72 447 510 Ft, melyből a maradvány igénybevétele 72 447 510 Ft,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 98 604 142 Ft, melyből:

a) működési bevétel: 1 636 489 Ft,

b) a maradvány igénybevétele: 7 211 665 Ft,

c) a belföldi finanszírozás bevételei: 89 755 988 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:

a) működési bevétel: 15 256 489 Ft,

b) a maradvány igénybevétele: 2 379 821 Ft,

c) a belföldi finanszírozás bevételei: 30 903 066 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 11 050 036 Ft, melyből:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 200 000 Ft,

b) működési bevétel: 495 900 Ft,

c) a maradvány igénybevétele: 1 143 705 Ft,

d) a belföldi finanszírozás bevételei: 9 210 431 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:

a) működési célú támogatás áht-n belülről: 9 301 510 Ft,

b) működési bevétel: 1 355 239 Ft,

c) a maradvány igénybevétele: 5 931 917 Ft,

d) a belföldi finanszírozás bevételei: 55 921 356 Ft.

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 426 290 518 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 204 540 316 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 35 317 769 Ft,

ac) dologi kiadások: 154 690 197 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 557 760 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadás: 21 184 476 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 245 598 833 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 195 400 642 Ft.

(1) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 208 667 303 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 64 555 082 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 729 032 Ft,

ac) dologi kiadások: 103 059 187 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 557 760 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadás: 20 766 242 Ft,

af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 206 667 303 Ft, önként vállalt feladat: 2 000 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 244 670 843 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 244 670 843 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 195 400 642 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 195 400 642 Ft.

(2) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 98 604 142 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 71 914 892 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13 931 336 Ft,

ac) dologi kiadások: 12 256 914 Ft.

a) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 98 103 142 Ft.

b) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 501 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 501 000 Ft.

(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 16 129 000 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 349 583 Ft,

ac) dologi kiadások: 28 883 966 Ft.

a) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 48 362 549 Ft.

b) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 176 827 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 176 827 Ft.

(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 11 050 036 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 4 209 828 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 744 392 Ft,

ac) dologi kiadások: 5 868 826 Ft.

a) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 10 823 046 Ft.

b) A Művelődési Ház felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 226990 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 226 990 Ft.

(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 53 375 131 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 700 084 Ft,

ac) dologi kiadások: 8 821 651 Ft,

a) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 71 896 866 Ft.

b) A Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 613 156 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 613 156 Ft.

4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 244 670 843 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

  • a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 244 670 843 Ft, melyből:
    • aa) a beruházások előirányzata: 51 749 231 Ft,
    • ab) a felújítások előirányzata: 192 921 612 Ft.
  • b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 518 718 Ft, melyből a beruházások előirányzata 518 718 Ft.
  • c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 200 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 200 000 Ft.”

5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 24 782 822 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”

6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16. § A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

23. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

24. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

28. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

29. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.

30. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.

31. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.

32. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.

33. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.

34. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

35. § A R. 17. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

36. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép.

37. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 16/a. melléklete lép.

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

5_1.pdf

4. melléklet

5_4.pdf

5. melléklet

5_5.pdf

6. melléklet

5_6.pdf

7. melléklet

5_7.pdf

8. melléklet

5_8.pdf

9. melléklet

5_9.pdf

10. melléklet

5_10.pdf

11. melléklet

5_11.pdf

12. melléklet

5_12.pdf

14. melléklet

5_14.pdf

15. melléklet

5_15.pdf

16. melléklet

5_16.pdf

5_16_a.pdf