Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26 - 2021. 05. 28

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) 111.991.695 Ft bevétellel,

b) 111.991.695 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) személyi kiadások 21.042.009 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 2.389.027 Ft

c) működési, fenntartási kiadások 34.421025 Ft”

(3) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e) működési célú pénzeszköz átadás 6.709.672 Ft

f) felhalmozási jellegű kiadás 43.034.849 Ft”

2. § (1) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 7. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

8. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. A Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: