Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi összevont

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 847 907 691 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 568 289 312 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 283 014 373 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 645 408 438 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 382 718 570 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 263 255 590 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Óvoda

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 91 331 761 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 82 733 229 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 8 340 921 Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Konyha

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 45 416 511 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 42 631 151 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 6 252 702 Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 8 551 392 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 7 300 047 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 871 886 Ft-ban

hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal

 • a) költségvetési bevételi főösszegét 57 199 589 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadási főösszegét 52 906 315 Ft-ban,
 • c) záró pénzkészletét 4 293 274 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § (1) A 3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1., 2., 3. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A 2020. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 28. melléklet tartalmazza.

5. § A 2020. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az általános- és céltartalékokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 8. és 9. mellékletei mutatják be, melyek esetünkben nemlegesek.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § A hitelek kimutatására a rendelet 11. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.

11. § Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 13. melléklete mutatja be.

13. § Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 14. és 15. melléklete részletezi.

14. § A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. § A pénzmaradvány kimutatására a rendelet 17. melléklete szolgál.

16. § Az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

18. § A pénzeszközök változásának bemutatására a rendelet 20. melléklete szolgál.

19. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

21. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 23. és 23.a) melléklete mutatja be.

22. § A Polgármesteri keret felhasználását a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

23. § A Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználását a 27. melléklet mutatja be.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

25. § Hatályát veszti a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

15. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

16. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

17. melléklet

17. melléklet

18. melléklet

18. melléklet

18. melléklet

19. melléklet

19. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

20. melléklet

20. melléklet

21. melléklet

21. melléklet

21. melléklet

22. melléklet

22. melléklet

22. melléklet

23. melléklet

23. melléklet

23. melléklet

23. a melléklet

24. melléklet

24. melléklet

24. melléklet

25. melléklet

25. melléklet

25. melléklet

26. melléklet

26. melléklet

26. melléklet

27. melléklet

27. melléklet

27. melléklet

28. melléklet

28. melléklet

28. melléklet