Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 30. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.