Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.1 számú melléklet szerinti 373 675 182 Ft bevétellel, 309 256 024 Ft kiadással fogadja el.

2. § A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei Réde Község Önkormányzata, Rédei Közös Önkormányzati Hivatal, Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda külön – külön címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2020. évre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat 2020. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2020. évi kiadását a 3. melléklet tartalmazza.

(10) Réde Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.

(11) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 64 419 158 Ft összegben jóváhagyja valamint a pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

6. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntései 2020. évben nem voltak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

1.1..pdf

2. melléklet

2.1-2.2. melléklet

2.1-2.2.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4..pdf

5. melléklet

5. melléklet

5.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7.pdf

8. melléklet

8. melléklet

8.pdf

9. melléklet

9. melléklet

9.1-9.3.pdf

10. melléklet

10. melléklet

10.pdf

11. melléklet

11. melléklet

11.pdf

12. melléklet

12. melléklet

12.pdf

13. melléklet

13. melléklet

13.pdf

14. melléklet

14. melléklet

14.pdf

15. melléklet

15. melléklet

15.pdf

16. melléklet

16. melléklet

16.pdf

17. melléklet

17. melléklet

17.pdf

18. melléklet

18. melléklet

18.pdf