Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 512 587 736 Ft költségvetési bevétellel 415 773 865 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen összevontan bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, költségvetési szervek bontásban a 2., 3., 4. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A 2020. évi pénzeszköz változását a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. melléklet a működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek 2020. év folyamán nem voltak.

(3) Több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Közvetett támogatása (11. melléklet) az Önkormányzatnak nem volt 2020. év folyamán.

(5) Ják Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettségei (12. melléklet) és tartozásállomány (13. melléklet) nincsenek.

(6) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra 263 007 118 Ft-ban fogadja el (14. melléklet).

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 15. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az egységes rovatrendet a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat összesített vagyonának kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A Jáki Százszorszép Óvoda vagyonának kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(12) A Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet vagyonának kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(13) A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonának kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Ják Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. sz. melléklet.xlsx

2. melléklet

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

2. sz. melléklet.xlsx

3. melléklet

Jáki Százszorszép Óvoda összes bevétel, kiadás

3. sz. melléklet.xlsx

4. melléklet

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet összes bevétel, kiadás

4. sz. melléklet.xlsx

5. melléklet

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

5. sz. melléklet.xlsx

6. melléklet

Pénzeszköz változás bemutatás

6. sz. melléklet.xlsx

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

7. sz. melléklet.xlsx

8. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

8. sz. melléklet.xlsx

9. melléklet

Beruházási kiadások teljesítése

9. sz. melléklet.xlsx

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

10. sz. melléklet.xlsx

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11. sz. melléklet.xlsx

12. melléklet

Ják Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

12. sz. melléklet.xlsx

13. melléklet

Adatszolgáltatás tartozásállományról

13. sz. melléklet.xlsx

14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

14. sz. melléklet.xlsx

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

15. sz. melléklet.xlsx

16. melléklet

Az egysége rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

16. sz. melléklet.xlsx

17. melléklet

Ják Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

17. sz. melléklet.xlsx

18. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása

18. sz. melléklet.xlsx

19. melléklet

Jáki Százszorszép Óvoda vagyonkimutatása

19. sz. melléklet.xlsx

20. melléklet

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet vagyonkimutatása

20. sz. melléklet.xlsx

21. melléklet

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása

21. sz. melléklet.xlsx