Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország egész területére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) mérlegfőösszegét 341 166 324 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 275 130 751 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 341 166 324 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 66 035 573 Ft-ban”

(2) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) mérlegfőösszegét 304 151 085 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 243 907 751 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 304 151 085 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 60 243 334 Ft-ban”

(3) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2020. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 101 703 429 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 95 911 190 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 101 703 429 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 5 792 239 Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint”

2. § (1) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2020 évi költségvetési hiány 66 035 573 Ft, amely tartalmazza a pénzmaradványt és a ÉRB bank felszámolásából eredő értékvesztéseket.. A különbözetre a 2020. évi pénzmaradvány nyújt fedezetet.”

(2) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési mérleg bevételi oldalán beállításra került 13 634 510 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, amely a hiányzó bér és dologi kiadásokat fedezi, ezeket a kiadásokat az 1,, az 1/A ,és 1/D melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

(2) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1/A. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

(3) A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1/B. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: