Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívülhelyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 18- 2021. 05. 18

Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívülhelyezéséről

Kázsmárk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelete.

2. § Hatályát veszti Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete.

3. § Hatályát veszti Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 7/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.