Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 18. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 18. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Gánt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 420.154.912,- Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetési bevételét 148.520.385,- forintban, ezen belül

aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 48.677.125,- forintban,

ab) közhatalmi bevételét 87.043.150,- forintban,

ac) működési bevételét 12.800.110,- forintban,

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 151.963.161,- forintban, ezen belül

ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 113.347.456,- forintban,

bb) felhalmozási bevételét 38.615.705,- forintban,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) finanszírozási bevételét 119.671.366,- forintban, ezen belül

ca) hitel, kölcsönfelvételét államháztartáson kívülről 63.882.525,- forintban,

cb) központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- forintban,

cc) 2019. évi pénzmaradványát 27.141.073,- forintban,

állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési kiadásait 148.655.669,- forintban, ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 45.325.000,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.177.000,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 47.193.419,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 900.000,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 48.060.250,- forintban,

b) a felhalmozási kiadásait 152.216.350,- forintban, ezen belül

ba) a beruházásokat 102.734.098,- forintban,

bb) a felújításokat 49.482.252,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,

c) a finanszírozási kiadásait 119.282.893,- forintban, ezen belül

ca) a hitel, kölcsöntörlesztését államháztartáson kívülre 89.882.525,- forintban,

cb) a központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- forintban,

cc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 752.600,- forintban,

állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési költségvetési hiányát 135.284,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 253.189,- forintban,”

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) hitel, kölcsön törlesztését államháztartáson kívülre 89.882.525,- forintban”

(6) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 27.141.073,- forintban, éven belüli hitelfelvételét 63.882.525,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 27.141.073,- forintban határozza meg.”

(7) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szerve 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi tartalékának összegét 7.029.150,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 7.029.150,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 0,- Ft-ban határozza meg.”

3. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 102.678.098,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv beruházási kiadásait 56.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 49.482.252,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.”

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

8. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

12. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete 12. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: