Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Gánt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak intézményére, a Gánti Német Nemzetiségi Óvodára (a továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2020. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi költségvetési

  • a) módosított bevételi főösszegét 420.154.912,- Ft-ban,
  • b) teljesített bevételi főösszegét 343.428.836,- Ft-ban,
  • c) módosított kiadási főösszegét 420.154.912,- Ft-ban,
  • d) teljesített kiadási főösszegét 295.128.015,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és Intézménye összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, az Óvoda pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 4.- 7. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi teljesített működési célú bevételeinek főösszege 222.085.258,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 0,- Ft. A bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. teljesített működési célú kiadásainak főösszege 125.639.417,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 100.324.552,- Ft. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 121.343.578,- Ft, amelynek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 69.164.046,- Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 10. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető bankjától 49.000.000,- Ft összegű likviditási folyószámlahitelt igényelt, amelyből eredően 2020. december 31. napján a hitelállomány 48.229.676,- Ft volt. Az Önkormányzat és az Óvoda mérlegében a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 0,- Ft.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2020. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2020. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 48.300.821,- Ft-ban kerül meghatározásra a 14. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 2.457.919,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda 2020. évi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § [1]

9. § [2]

10. § [3]

11. § [4]

12. § [5]

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf

14. melléklet

14. melléklet.pdf

15. melléklet

15. melléklet.pdf

16. melléklet

16. melléklet.pdf

17. melléklet

17. melléklet.pdf

18. melléklet

18. melléklet.pdf

19. melléklet

19. melléklet.pdf


[1] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.