Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet [6]

2. melléklet [7]

3. melléklet [8]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.