Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2022. 05. 29

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápadereske Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. § (1) A Pápadereske Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) bevételi fő összegét 43.052.665 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 63.590.008 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési egyenleg összegét 20.537.343 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési cél szerint egyenleg 11.218.822 Ft

b) felhalmozási cél szerinti egyenleg 9.318.521 Ft.”

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 18.487.278 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Pápadereske Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.)önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: