Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápadereske Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

  • a) bevételi főösszegét 64.503.536 Ft-ban,
  • b) kiadási főösszegét 44.218.168 Ft-ban,
  • c) a helyesbített pénzmaradvány összegét 20.285.368 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A 2020 évi adott közvetett támogatásokról készült kimutatást a 8. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról készült kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról készített vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszközök változásának levezetését az 11. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

6. melléklet.xlsx

7. melléklet

7. melléklet.xlsx

8. melléklet

8. melléklet.xlsx

9. melléklet

9. melléklet.xlsx

10. melléklet

9. melléklet.xlsx

11. melléklet

11. melléklet.xlsx