Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 06. 01

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Gánt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány)

11.