Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pári Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 323.279.816 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet tartalmazza.
 • b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1.2. számú melléklet tartalmazza.
 • c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.3. számú melléklet tartalmazza.
 • d) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 1.4. számú melléklet tartalmazza.
 • e) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 1.5. számú melléklet tartalmazza.
 • f) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
 • g) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését az 1.7. számú melléklet tartalmazza.
 • h) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 1.8. számú melléklet tartalmazza.
 • i) Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását az 1.9. számú melléklet tartalmazza.
 • j) Az önkormányzat 2020. évi Európai Uniós pályázatainak adatait az 1.10. számú melléklet tartalmazza.
 • k) Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1.11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2020. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2020. évben.

5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás

1. melléklet - 2020. évi zárszámadás.xlsx