Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.900.509.114,- Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetési bevételét 778.621.533,- forintban,

b) működési célú támogatását államháztartáson belülről 472.096.185,- forintban,”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) működési bevételét 123.796.748,- forintban,”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„f) felhalmozási költségvetési bevételét 732.296.189,- forintban,

g) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 732.296.189,- forintban,”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„j) finanszírozási bevételét 1.389.591.392,- forintban,

k) központi, irányítószervi támogatását 309.561.229,- forintban,

l) 2019. évi pénzmaradványát 1.080.030.163,- forintban,”

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési kiadásait 895.228.082,- forintban,

b) a személyi juttatásokat 304.450.750,- forintban,

c) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 56.234.000,- forintban,

d) a dologi kiadásokat 353.616.214,- forintban,”

(7) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„f) az egyéb működési célú támogatásokat 172.927.118,- forintban,

g) a felhalmozási kiadásait 1.680.189.906,- forintban,

h) a beruházásokat 1.590.306.105,- forintban,

i) a felújításokat 86.941.198,- forintban,”

(8) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„k) a finanszírozási kiadásait 325.091.126,- forintban,

l) a központi, irányítószervi támogatását 309.561.229,- forintban,”

(9) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a működési költségvetési hiányát 116.606.549,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 947.893.717,- forintban,”

(10) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 1.080.030.163,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 1.080.030.163,- forintban határozza meg.”

(11) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 309.266.229,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi tartalékának összegét 38.462.954,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- forintban, a céltartalékok összegét 38.462.954,- forintban határozza meg.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 1.575.070.577,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 15.235.528,- forintban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 86.941.198,- forintban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.942.603,- forintban határozza meg.”

4. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.”

5. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

4. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

5. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

7. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

8. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

11. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

12. melléklet

8. melléklet.pdf