Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont

 • a) bevételi főösszegét 87 251 235 Ft-ban
 • b) kiadási főösszegét 87 251 235 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési

 • a) bevételeinek összegét 29 723 386 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 42 216 980 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási

 • a) bevételeinek összegét 33 658 951 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 44 432 923 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási

 • a) bevételeinek összegét 23 868 898 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 601 332 Ft-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 23 270 733 Ft-ban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

 • a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: –23 267 566 Ft-ban;
 • b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét: -12 493 594 Ft-ban;
 • c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét: -10 773 972 Ft-ban
 • d) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 3 167 Ft-ban

állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására a 23 270 733 Ft összegű előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe.

2. § (1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet.pdf