Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2022. 05. 30

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. Évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2020. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi költségvetési

  • a) módosított bevételi főösszegét 2.900.509.114,- Ft-ban,
  • b) teljesített bevételi főösszegét 2.983.357.442,- Ft-ban,
  • c) módosított kiadási főösszegét 2.900.509.114,- Ft-ban,
  • d) teljesített kiadási főösszegét 2.683.399.513,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 4. melléklet, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, és a 9. melléklet, melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2020. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 795.740.864,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 796.412.762,- Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2020. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 755.926.037,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 1.617.962.724,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 1.391.203.816,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 309.510.752,- Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 14. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § Az Önkormányzat a 2020. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 18. melléklet tartalmazza.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2020. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2020. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2020. évi eredménykimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 299.957.929,- Ft-ban kerül meghatározásra a 19. melléklet szerint.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2021. évi működési költségeik fedezetére használják fel.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi létszámadatait a 15. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet.

14. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti a Csákvár város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf

14. melléklet

14. melléklet.pdf

15. melléklet

15. melléklet.pdf

16. melléklet

16. melléklet.pdf

17. melléklet

17. melléklet.pdf

18. melléklet

18. melléklet.pdf

19. melléklet

19. melléklet.pdf

20. melléklet

20. melléklet.pdf

21. melléklet

21. melléklet.pdf

22. melléklet

22. melléklet.pdf

23. melléklet

23. melléklet.pdf

24. melléklet

24. melléklet.pdf