Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi maradvány megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi maradvány megállapításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi maradványát, amely megegyezik az alaptevékenység maradványával 2.761.237.023 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban jóváhagyott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2.236.727.290 Ft-ot, szabad maradványként pedig 524.509.733 Ft-ot hagy jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felosztását az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • 1. személyi juttatásra 8.050.819 Ft
  • 2. személyi juttatás járulékára 2.040.906 Ft
  • 3. dologi kiadásra 141.424.105 Ft
  • 4. beruházási kiadásokra 1.444.095.661 Ft
  • 5. felújítási kiadásokra 61.115.799 Ft
  • 6. tartalékra 524.509.733 Ft

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet