Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 29

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2020. évi költségvetésének teljesített

 • a) bevételi főösszegét 87 251 235 Ft-ban,
 • b) kiadási főösszegét 56 340 553 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi teljesített működési

 • a) bevételeinek összegét 29 723 386 Ft-ban
 • b) kiadásainak összege 28 587 372 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási

 • a) bevételeinek összegét 33 658 951 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 27 151 849 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi teljesített finanszírozási

 • a) bevételeinek összegét 23 868 898 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 601 332 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 23 270 733 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi teljesített

 • a) költségvetési egyenlegének összegét 7 643 116 Ft-ban
 • b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 1 136 014 Ft-ban;
 • c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét 6 507 102 Ft-ban;
 • d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 23 267 566 Ft-ban;
 • e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 30 910 682 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

2. § Az 1. §-ban megállapított teljesített költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2. melléklet, a 2020. évi teljesített kiadásait a 3. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban.

4. § A tartalékok felhasználását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit, és a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a 5-6. melléklet tartalmazza

6. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámkeretét a 7. melléklet, költségvetési mérlegét a 8. melléklet, eredménykimutatását a 9. melléklet, vagyonkimutatását a 10. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szerve nincs.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely jegyző s.k.

Schnobl Ferenc polgármester s.k.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf