Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 13:00

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község 2020. évi zárszámadásáról

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A 2020. évi költségvetés végrehajtását a 1. melléklet szerinti részletezésben 937.119.924.-Ft költségvetési bevételi főösszeggel és 348.844.517.-Ft költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási bevételek és kiadások összesített mérlegét a 2. melléklet, az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 3. melléklet, az óvoda pénzügyi mérlegét 4. melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 5. melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat és intézménye összesített bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit a 7. melléklet , az óvoda bevételeit 8. melléklet tartalmazza. Az összesített költségvetési bevételeket 960.297.310.-Ft főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye összesített tárgyévi kiadásait az 9. mellékletben részletezettek szerint 373.508.308.- Ft összegben jóváhagyja. Az önkormányzat kiadásait az 10. melléklet, az óvoda kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye összesített felhalmozási kiadásainak teljesítését a 12. melléklet szerinti részletezésben – elfogadja. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 13. melléklet, az óvoda beruházási kiadásait 14. melléklet mutatja be.

5. § A többéves kihatással járó döntéseit, valamint a belföldi és külföldi adósságállomány alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített maradványát jelen rendelet 16. melléklete - a költségvetési beszámolóban szereplő maradvánnyal megegyezően 588.275.412.- Ft összegben tartalmazza. Az önkormányzat maradványa 585.055.801.-Ft, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda maradványa 3.219.611.-Ft.

(2) Az önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2020. január 1-jén: 600.466.482.-Ft volt, 2020. december 31-én az összesített záró pénzkészlete: 588.032.261.-Ft. A pénzeszköz változás -12.434.221.-Ft. A pénzeszköz-változását a képviselő testület elfogadja és jóvá hagyja. A pénzeszközök változását a 17. melléklet mutatja be.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

8. § Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását -20.479.632.-Ft mérleg szerinti eredménnyel a 19. melléklet alapján a képviselő-testület elfogadja. Az önkormányzat mérleg szerinti eredménye -20.462.719.-Ft, melyet a 20. melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérleg szerinti eredménye -16.913.-Ft, melyet a 21. melléklet mutat be.

9. § Az önkormányzat konszolidált számviteli mérlegét a 22. melléklet mutatja be, a képviselő-testület 2.939.946.941.-Ft főösszeggel fogadja el a képviselő-testület. Az önkormányzat mérlegét a 23. melléklet szerint 2.936.017.421.-Ft-tal, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérlegét a 24. melléklet szerint 3.929.520.-Ft-tal fogadja el.

10. § Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 25. melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 26. melléklet szerint elfogadja

11. § (1) A 27. melléklet az önkormányzat összesített vagyonkimutatását tartalmazza, melyet elfogad és jóváhagy a képviselő-testület. A 28. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását, a 29. melléklet a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vagyonkimutatását tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részesedéseit a 30. melléklet tartalmazza.

12. § A 31. melléklet bemutatja a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait.

13. § [1]

14. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás nettósított működési és felhalmozást bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

1 melleklet.pdf

2. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES 2020. évi zárszámadás Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

2 melleklet.pdf

3. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

3 melleklet.pdf

4. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

4 melleklet.pdf

5. melléklet

Hortobágy Községi Önkormányzata 2020. évi zárszámadás hiány bemutatása

5 melleklet.pdf

6. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020. évi zárszámadás bevételek teljesítése

6 melleklet.pdf

7. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás bevételek teljesítése

7 melleklet.pdf

8. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás bevételek teljesítése

8 melleklet.pdf

9. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020. évi zárszámadás Kiadások teljesítése

9 melleklet.pdf

10. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kiadások teljesítése

10 melleklet.pdf

11. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás kiadások teljesítése

11 melleklet.pdf

12. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020.évi zárszámadás felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

12 melleklet.pdf

13. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

13 melleklet.pdf

14. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás felhalmozási kiadások előirányzata

14 melleklet.pdf

15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok és a 2020. évi adósságállomány bemutatása

1. Hortobágy Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladata nincs.

2. Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány: Hortobágy Község Önkormányzatának 2020. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt.

3. Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány: Hortobágy Község Önkormányzatának 2020. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

16. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata maradványkimutatás 2020. évi zárszámadás

16 melleklet.pdf

17. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata pénzkészlet változás 2020. évi zárszámadás

17 melleklet.pdf

18. melléklet

Tájékoztatás az Önkormányzat által adott közvetett támogatásról 2020. év

1. Kommunális adó mentesség: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély:

  • a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedül él (az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 62. életév betöltését követő én január 01. napjától. A mentesség összege: 346 e Ft.
  • b) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától. A mentesség összege: 718 e Ft. A kedvezményezett személyek 100% adókedvezményben részesülnek.

19. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás eredménykimutatás összesen

19 melleklet.pdf

20. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás eredménykimutatás

20 melleklet.pdf

21. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás eredménykimutatás

21 melleklet.pdf

22. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás konszolidált mérleg

22 melleklet.pdf

23. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás mérleg

23 melleklet.pdf

24. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi zárszámadás mérleg

24 melleklet.pdf

25. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

25 melleklet.pdf

26. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

26 melleklet.pdf

27. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás vagyonkimutatás összesen

27 melleklet.pdf

28. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás vagyonkimutatás

28 melleklet.pdf

29. melléklet

II. AZ ÓVODA KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

29 melleklet.pdf

30. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kimutatás a részesedésekről

30 melleklet.pdf

31. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásához költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

31 melleklet.pdf


[1] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.