Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

" 2. §

(1) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési fő összegét 241.640.804 forintban állapítja meg.

(2)Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 184.023.958 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 255.347.937 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 71.323.979 forint (hiány)."

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 97.201.247 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 19.996.658 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 21.900.000 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 14.766.000 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 19.790.000 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.370.053 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 184.023.958 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 163.558.011 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.465.947 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 164.027.300 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 19.996.658 forint."

" 3. §

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 82.570.642 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.254.058 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 54.984.922 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.212.500 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 50.387.800 forint,
 • f) K6. Beruházások: 16.755.175 forint,
 • g) K7. Felújítások: 29.977.562 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.205.278 forint,
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 255.347.937 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 205.873.120 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 49.474.817 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 208.615.200 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 46.732.737 forint."

" 4. §

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások 16.755.175 forint.
 • b) felújítási kiadások 29.977.562 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint."

" 5. §

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 44.587.900 forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 26.736.079 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 • a) belső finanszírozással 71.323.979 forint,
 • b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 • a) az előző évek pénzmaradványának

" 6. §

igénybevétele összesen: 71.323.979 forint,

ebből:

aa) működési célú 44.587.900 forint,

ab) felhalmozási célú 26.736.079 forint."

6. § Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2020. évi költségvetést megállapító 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1.melléklet